Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆCChăm sóc khách hàng: thăm viếng thường xuyên, phát triển mối quan hệGiới thiệu, trình bày sản phẩm với khách hàngTìm kiếm khách hàng mới. phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.Tiếp xúc...

Xem tiếp

Sales Support

MÔ TẢ CÔNG VIỆCCông tác trước thầuThực hiện hồ sơ thầuThực hiện hợp đồngTheo dõi tiến độ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý phát sinh trong quá trình triển khai dự án.Làm hợp đồng, biên bản giao hàng, Biên bản...

Xem tiếp

Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối...

Xem tiếp

Nhân viên Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆCThực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán.Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra...

Xem tiếp