Chính sách nhân sự

Olympic tự hào là một Công ty Việt Nam có phong cách quản lý chuyên nghiệp và là nơi hội tụ của các cá nhân năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao.

Để việc phát triển dài hạn và bền vững, chúng tôi hết sức tập trung đến đầu tư nguồn nhân lực bao gồm cả “chất lượng” và “số lượng”. Chúng tôi tin rằng, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự thành công tiếp nối thành công của Olympic.

Phương châm của chúng tôi là:

“Một công ty hoặc một tổ chức, cho dù có nguồn lực dồi dào về tài chính và công nghệ cao đến mấy cũng sẽ là vô nghĩa nếu nó không thành công trong việc quản lý nguồn nhân lực”.

Do đó, Olympic đặt “yếu tố còn người” lên tầm quan trọng hàng đầu thông qua các chính sách lương, thưởng, chế độ đào tạo và môi trường làm việc. Các chính sách này nhằm mục đích thu hút, gìn giữ nhân viên tài năng và khuyến khích họ để gắn bó lâu dài với công ty.