Khách hàng

Trong thời gian vừa qua, công ty Olympic đã hợp tác và thực hiện các dự án cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện, Trung tâm y tế Tỉnh và khu vực TP.HCM, tiêu biểu như sau: