Nhân lực

Tại Olympic, chúng tôi hiểu rằng "con người" là tài sản lớn nhất của chúng tôi và đầu tư vào nhân lực chính là đầu tư vào sự thành công lâu dài trong công ty chúng tôi. Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên nhiều nhiệt huyết, có tay nghề chuyên môn và trình độ cao.


Chúng tôi tin vào việc các cá nhân tự làm chủ nghề nghiệp của họ và cuộc sống tại nơi làm việc nên là một cuộc hành trình học tập liên tục. Đối với chúng tôi việc nắm bắt cơ hội để tạo sự khác biệt quan trọng hơn là chỉ đơn giản từ từ tiến lên các bậc thang nghề nghiệp. Những người có thái độ và cách tiếp cận này sẽ tìm thấy ở Olympic sự thách thức, cảm hứng và tưởng thưởng xứng đáng.


"Văn hóa" của một tổ chức có thể khó xác định. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp luôn được xem xét cẩn thận khi các cá nhân lựa chọn công ty để làm việc. Với Olympic, đó chính là sự cởi mở, thân thiện trong giao tiếp và sự trung thực trong công việc.


Việc huấn luyện, đào tạo tại Olympic:


Olympic cam kết trong chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững. Tôn trọng sự đa dạng, cơ hội bình đẳng, đối thoại, an toàn sức khỏe, phát triển người, chia sẻ kiến thức, trọng dụng cá nhân và các đóng góp của tập thể nhân viên chính là ưu tiên của chúng tôi để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp.


Việc huấn luyện và đào tạo là cốt lõi trong chiến lược bảo toàn nguồn nhân lực ở Olympic. Bởi vì con người mang lại giá trị thành công trong kinh doanh; và do vậy phát triển các tiềm năng của nhân viên là một ưu tiên của Công ty. Chúng tôi cũng cho rằng việc học tập, xây dựng cộng đồng và sự tự hoàn thiện liên kết với nhau rất chặt chẽ; và hiệu suất làm việc của các nhân viên sẽ tăng lên khi trình độ chuyên môn, kỹ năng của họ ngày càng được hoàn thiện.


Olympic cam kết sự phát triển chuyên nghiệp cho từng nhân viên!