Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn


Trở thành một trong những nhà phân phối hàng đầu về trang thiết bị y tế công nghệ cao tại Việt nam cả về quy mô hoạt động, vốn đầu tư, doanh thu, lợi nhuận cũng như về nguồn nhân lực để tiếp tục phát triển vươn ra thị trường thế giới.

Xây dựng Olympic trở thành doanh nghiệp đa ngành nghề, hoạt động trên cả hai lĩnh vực thương mại và sản xuất. Đưa thương hiệu Olympic trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực y tế công nghệ cao trên thị trường.

Sứ mệnh

 

Đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất cho khách hàng. nhằm phục vụ cho các đơn vị chăm sóc y tế, các đơn vị nghiên cứu khoa học về ngành y và nha khoa, các đơn vị giảng dạy và huấn luyện.

Giá trị cốt lõi

 


  •  Trung thực
  •  Cộng đồng
  •  Phát triển

 

Triết lý kinh doanh

 

  • Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
  • Lợi ích khách hàng là then chốt
  • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
  • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ